ΥΛΙΚΟ

Το αρχείο περιέχει:


*8 καρτέλες παρουσίασης των χρόνων του ρήματος

*4 επιγραφές "Χρόνοι του ρήματος", "ΠΑΡΟΝ", "ΠΑΡΕΛΘΟΝ", "ΜΕΛΛΟΝ" όπως παρουσιάζονται στη φωτογραφία του αρχείου

*μικρό φυλλάδιο με τους χρόνους του ρήματος, το οποίο μπορεί να κολληθεί στο τετράδιο των μαθητών


JoobiJoobi